АЛКАЛОИД КОНС ДОО ДОМАШНА ЌЕРКА- КОМПАНИЈА НА АЛКАЛОИД АД СКОПЈЕ

Во 1979 година Алкалоид – Фармација формираше сектор задолжен за соработка со странски компании, којшто се однесуваше на склучување договори за застапништво, дистрибуција и за консигнациска продажба.

Долгогодишната успешна работа на овој сектор, како и стекнатото искуство во оваа област, претставуваше солидна основа за формирање на Алкалоид КОНС ДООЕЛ, увозно-извозна компанија за трговија и за услуги, којашто официјално започна со работа во 2004 година со само 5 вработени. Од година в година развојот на Алкалоид КОНС, единствената домашна ќерка-компанија на Алкалод АД Скопје, станува импресивен од аспект на волуменот на продажба, како и од аспект на деловното портфолио.

Во моментов Алкалоид КОНС ДООЕЛ има 40 вработени, соработува со повеќе од 20 странски компании и има застапништва за околу 1500 фармацевтски производи.

Алкалоид КОНС ДООЕЛ има склучено договори за соработка со следните компании:

 • SANOFI-AVENTIS, France
 • PFIZER H.C.P. CORPORATION, USA
 • MSD B.V., Netherlands
 • GRIFOLS THERAPEUTICS Inc., USA
 • SHIRE PHARMACEUTICALS IRELAND LIMITED, Ireland
 • Medtronic Trading NL BV, Netherlands
 • BioMarin International Limited, Ireland
 • NOVARTIS PHARMA SERVICES INC., Switzerland
 • FUJIFILM CORPORATION, Japan
 • Alcon Pharmaceuticals Ltd., Switzerland
 • HARTINGTON PHARMA LTD., UK
 • PRIZMA D.O.O., Serbia
 • LeMis-Handels-GmbH, Austria
 • Fresenius Medical Care, Germany
 • VEDRA INTERNATIONAL AD, Bulgaria
 • GETINGE GROUP South East Europe doo, Serbia
 • Betamed d.o.o. Croatia
 • Swedish Orphan Biovitrum s.r.o., Croatia
 • Genzyme Europe B.V., Netherlands
 • Meril Life Sciences Pvt. Ltd., India
 • ELEPHANT PHARMA d.o.o., Serbia
 • Orphan Europe, France